kelas-mahir2

Kelas Mahir

Anda masih akan menambah sedikit lagi pengetahuan analisis teknikal Anda. Anda akan mempelajari cara memadukan indikator teknikal. Anda juga akan mempelajari prinsip-prinsip dalam membangun sistem trading.