Margin

Modal yang diperlukan sebagai jaminan dalam bertransaksi.